Alles over de dorpscoöperatie

Dorpscoöperatie brengt dorpsgemeenschap dichter bij elkaar

Samenwerken staat centraal in de oprichting en het runnen van een dorpscoöperatie. Met deze samenwerking wil men in de eerste plaats initiatieven nemen voor bijvoorbeeld de realisatie of het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur. Ook de diensten kunnen er mee verbetert worden zonder dat dit de gemeente meer kost. Dat is nodig want de gemeentelijke overheid beschikt over steeds minder financiële middelen om dit te doen. Zowel dorpsvoorzieningen als de leefbaarheid staan daardoor meer en meer onder druk. Een dorpscoöperatie wil via een nauwe samenwerking alle dorpsvoorzieningen zoveel mogelijk behouden en taken van de gemeenten overnemen. Door de oprichting van dorpscoöperaties willen gemotiveerde inwoners niet langer bij de pakken blijven zitten maar actief meewerken aan de verdere uitbouw van hun dorpsgemeenschap.

Waarom kiezen voor een dorpscoöperatie?

Een dorpscoöperatie is op vele vlakken vergelijkbaar met een BV of een NV. Het belangrijkste verschil is dat een coöperatie geleid door de aangesloten leden. Het is eigenlijk een combinatie van een bedrijf en een vereniging. In zo een coöperatieve nemen alle aangesloten leden de nodige beslissingen. Precies zoals bij een besloten vennootschap of kortweg BV is ook een dorpscoöperatie een rechtspersoon. Risico’s van hoofdelijke aansprakelijkheid worden daardoor zoveel mogelijk beperkt. Vaak kiest een dorpscoöperatie voor een zogenaamde “uitgesloten aansprakelijkheid” of kortweg UA als rechtsvorm. Op die manier lopen leden van een dorpscoöperatie geen enkel risico bij financiële problemen of een faillissement. Bij faillissement of ontbinding van een dorpscoöperatie verliest u dus alleen uw lidmaatschap.

Voordelen van de coöperatie

Als een dorpsgemeenschap kiest voor een coöperatieve dan zijn daar uiteraard belangrijke voordelen aan verbonden. De belangrijkste voordelen van zo’n coöperatieve zijn:

  • Alle aangesloten leden beslissen zelf
  • Er bestaat geen hoofdelijke en algehele aansprakelijkheid zoals dat bij een VOF of een maatschappij wel het geval is
  • Met een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (UA)hebben leden geen enkele aansprakelijkheid
  • Een coöperatie met UA heeft een vergelijke bescherming als een BV of een NV
  • De makkelijke toe- en uittredingsvoorwaarden
  • Eenvoudige overdracht van uw aandeel
  • Inwoners voelen zich meer betrokken bij het beleid van hun gemeente
  • Grotere inzet van vrijwilligers
  • Brengt dorpsbewoners dichter bij elkaar
  • Gemeenten met een coöperatieve hebben meer financiële mogelijkheden

Een dorpscoöperatie oprichten

Bij het oprichten van een coöperatie houdt u best rekening met enkele belangrijke factoren. De oprichting verschilt van die van een B.V of van een onderneming. Een goede begeleiding is dan ook nodig om dit tot een goed einde te brengen. Onderstaand stappenplan maakt de oprichting alvast heel wat makkelijker.

Slim samenwerken

In de eerste plaats tussen de initiatiefnemers of de personen die het plan koesteren om een dorpscoöperatie op te richten. Na verkennende gesprekken tussen deze initiatiefnemers let u de doelstellingen vast. U onderzoekt ook het nut en de noodzaak van een dorpscoöperatie en stelt het voorlopige doel vast. Daarna betrekt u zoveel mogelijk inwoners van uw gemeente bij de oprichting. Zo weet u of er voldoende belangstelling voor uw initiatief bestaat. Hoe groter dat draagvlak hoe meer groter slaagkansen. Het is nu ook tijd om de nodige ambassadeurs voor uw dorpscoöperatie aan te trekken. De beslissingen die tijdens de verkennende dorpsraad werden genomen worden nu opgenomen in een verslag. Dat is transparant zodat het door iedereen makkelijk te volgen is. Samen met de inwoners legt u het doel van uw coöperatie vast. Zo vergroot u het draagvlak en kunt u met de ledenwerving starten.

Hoe zit het met de financiën?

Uw coöperatie kan uiteraard niet zonder inkomsten. Een exploitatiebegroting opstellen is dan ook nodig. Vaak kunt u bij de start van uw coöperatie op een subsidie van uw gemeente of van een plaatselijk bankfiliaal rekenen. Voor het werven van de nodige fondsen is er ook het Oranjefonds. Dat financiert vaak dergelijke burgerinitiatieven. Een goed ondernemingsplan zal de financiering ongetwijfeld vergemakkelijken.

Oprichten bij de notaris

Als dit alles in orde is, is het hoog tijd de coöperatie op te richten bij de notaris. Die oprichting met deskundige uitleg kost gemiddeld €1.500,-. Er bestaan ook meerdere organisaties die u bij dit alles begeleiden. Zo bent u zeker dat de oprichting van uw dorpscoöperatie volgens het boekje verloopt.

Waarom zijn dorpscoöperaties belangrijk?

Een coöperatie oprichten is belangrijk voor het samenleven in een gemeente. Met dit initiatief kunnen gemeentelijke zwembaden, buurthuizen, een gemeentelijke bibliotheek, dorpsvervoer en zorginstellingen in stand worden gehouden. Als gevolg van voortdurende bezuinigingen van de hogere overheid krijgen onze gemeenten het steeds moeilijker om hun taken goed te vervullen. Het verloederen of zelfs verdwijnen van soortgelijke voorzieningen is vaak aanleiding voor de oprichting van een coöperatie. Voorzieningen die voor de gemeente of uitbater verlieslatend zijn worden namelijk steeds meer met sluiting bedreigd.