Dorpscoöperaties Midden-Groningen

In deze lijst zijn alle dorpscoöperaties opgesomd die in de gemeente Midden-Groningen gevestigd zijn.

Dorpscoöperatie Het Lint Verbindt

Opgericht:29-5-2019
Doelstelling:de leefbaarheid in stand houden en vergroten in de lintdorpen Slochteren, Froombosch en Schildwolde.
Speerpunten:informele zorg bieden voor (kwetsbare) inwoners, netwerk bouwen en verbindingen leggen
Hoe:noaberschap (burenhulp), belangenbehartiging en organiseren van activiteiten voor inwoners
Lidmaatschap:bijdrage €10,- per jaar
Website:Het Lint Verbindt